Loading...
 

procedure reacties

Inleiding

(uitreksel)
We zien je reacties op wat wij hier schrijven graag!!! Jouw opmerkingen zullen bijdragen aan ons inzicht. (link naar website Wisdom of the crowd). Maar jouw opmerkingen worden niet als vanzelf onderdeel van ons inzicht. We moeten jouw opmerkingen ook begrijpen. Dat lukt als wij ons op jou en jij je op ons af weet te stemmen. Afstemming op elkaar gaat wel altijd ten koste van spontaniteit. Het is zaak het goede evenwicht te vinden tussen deze twee. Wij hebben idee over manieren om dat evenwicht te bereiken. We experimenteren hier.

In principe is elke reactie die in je opkomt, welkom. Hou je niet in, maar je vergroot de kans dat je reactie door ons wordt begrepen, als je hem plaatst in de structuur die wij voor gesprekken via teksten op internet ontwikkelen. Dan beken je jezelf tot een van ons. Sommige reacties die buiten de structuur worden aangeboden, zullen we zelf opnemen in de structuur. We menen dan in die reactie een van ons te herkennen. Kort gezegd: binnen de structuur zijn wij als gemeenschap aan het woord, buiten de structuur zijn dat anderen. We zullen nadenken over de reacties van anderen, uiteraard, we zijn ook daar dankbaar voor, maar het gesprek via de pagina's voor opmerkingen zullen we onderling met elkaar hebben, op onze manier.

We hebben de hoop dat de structuur tot een aantrekkelijke en leesbare website leidt, ook als er veel verschillende schrijvers zijn met verschillende inzichten en schrijfstijlen. Inzicht en schrijfstijl zullen naar elkaar toegroeien. De meest nijvere onder ons zal er het meest zijn of haar stempel op drukken, dat wel, maar naar we hopen niet degene die het meeste woordgeweld inzet, maar degene die er het meeste werk in stopt, dus ook goed leest wat anderen inbrengen.

De structuur is ook bepalend voor wie zeggenschap heeft over een bepaald deel van de tekst. We hopen de website door spreiding van de verantwoordelijkheid beheersbaar te houden, ook als er veel animo blijkt.

Heb je een reactie op deze inleiding en de structuur die wij ons voorstellen? Daarvoor is deze pagina.. We gebruiken deze pagina ook voor voorbeelden.

Sociale media

Het begrip 'sociaal medium' is op Odyschrift van toepassing. Wikipedia geeft in het lemma over sociale media een definitie:

"Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. "

In die definitie zijn onze pagina's voor opmerkingen zeker een sociaal medium.

Het lemma somt ook enige nadelen op die aan sociale media kleven. Sommige ervan gelden ook voor Odyschrift, maar niet de nadelen die ontstaan bij commerciële inzet van sociale media. Odyschrift is namelijk niet commercieel en zal zich ook niet door commercie laten gebruiken.

Waar Odyschrift wel voor moet waken zijn:
Wikipedia, 2021:

 • Zodra iets op het internet verschijnt, wordt dit zichtbaar voor iedereen. De grens met privacy wordt hierdoor enorm dun. Mededelingen als Morgen eindelijk een week naar Italië. of Een dagje ontspanning in Center Parcs met het gezin betekenen voor criminelen de ideale gelegenheid om toe te slaan bij de afwezigen.


Wij denken dit gevaar te keren door mensen te vragen anoniem bij te dragen. Het gaat ons om de kijk van de schrijvers op de onderwerpen, niet om de personen van de schrijvers. Dit betekent niet dat we om steriele bijdragen vragen. Emoties en subjectieve oordelen hoeven niet vermeden te worden, alleen we schrijven ze toe aan een enkele avatar. Wij zijn ieder op onze beurt die avatar. Dat wordt dus een heel kleurrijk figuur, een vat vol tegenstrijdigheden.

Wikipedia, 2021:

 • Het feit dat sociale media zo makkelijk toegankelijk zijn, opent de weg voor online pesten, dreigementen of afpersing. Het anoniem verzenden van een dreigement wordt via sociale media dikwijls gewaarborgd. Dit cyberpesten kan voor de tegenpartij psychisch een sterke impact hebben op het zelfbewustzijn met mogelijk een zware depressie of zelfs zelfmoord tot gevolg.


De schrijvers anoniem te laten bijdragen zal dit gevaar minder acuut maken, maar niet wegnemen. Als schrijvers zich vereenzelvigen met opvattingen maken ze zich als individu zichtbaar en daarmee kwetsbaar. Ook daarom laten we naar buiten toe maar één schrijver aan het woord, onze avatar Alle Maal. Elke schrijver laat deze 'Alle' zeggen wat die schrijver op het hart heeft, maar niemand kan die schrijver zelf erop aanspreken. Als Alle dingen zegt die een andere schrijver niet aanstaan, dan laat die andere schrijver Alle op zijn of haar moment andere dingen zeggen, maar - en dat is de crux - met de eerdere tekst als uitgangspunt en ook naast die eerdere tekst, zodat uitgangstekst en nieuwe versie met elkaar vergeleken kunnen worden. Als daar weer een nieuwe versie overheen gaat, verhuist de eerdere uitgangstekst naar het archief. Wij hopen dat de verschillende inzichten van schrijvers na een aantal rondes naar elkaar toegegroeid zijn of dat ze zich neerleggen bij het feit dat de ander er anders over denkt. We geven ruimte aan alle inzichten. Voor de leesbaarheid zullen we ze rubriceren. De indeling zal een waardering in kunnen houden, dat wel.

Wiki

Wat nu volgt is ook een voorbeeld van de werkwijze die wij ons voorstellen.

Uitgangstekst

Bij voorkeur is een bestaande tekst uitgangspunt voor commentaar.

Odyschrift gebruikt een wiki.. Daardoor kan iedereen steeds meeschrijven vanaf zijn eigen computer. De eerste wiki staat bekend als WikiWikiWeb. Op de welkomstpagina stond (vertaald naar het Nederlands, gevonden op Wikipedia in het lemma "Wiki".)

"Onze site is vooral gericht op mensen, projecten en patronen in software-ontwikkeling. Maar hij biedt meer dan een vlotte geschiedenis van programmeerideeën: een eigen cultuur en theatrale persoonlijkheid. Met name is alle Wiki-inhoud tijdelijk en deze website zal altijd een forum blijven voor uitwisseling van nieuwe ideeën. WardsWiki verandert als men komt en gaat. Veel van de informatie die blijft is subjectief of verouderd. Als u op zoek bent naar een speciale opzoekwebsite, probeer WikiPedia dan eens. "

Nieuwe versie

Wij nemen deze tekst als uitgangspunt om de wiki van Odyschrift te beschrijven. Dit wordt:
"Onze site is vooral gericht op de presentatie en ontwikkeling van Odyschrift. Hij kent een eigen cultuur. Kenmerkend zijn de pagina's voor opmerkingen. Zij bieden een forum voor de uitwisseling van visies. De inhoud verandert voortdurend en wordt geschreven door een enkele Avatar, in wiens huid iedere schrijver op zijn beurt kruipt. "

Door dit zo te doen hebben wij de uitgangspunten van WikiWikiWeb en Odyschrift met elkaar vergeleken. Dat doen wij op deze manier nogal intensief. Op deze manier realiseren wij ons waar Odyschrift in het spectrum van Wiki's staat. Door woorden en structuur zoveel als mogelijk over te nemen, zijn de verschillen zo goed mogelijk zichtbaar gemaakt. Deze zijn groot tussen WikiWikiWeb en Odyschrift, kunnen we vaststellen.

 • We moesten woorden vervangen: "mensen, projecten en patronen in software-ontwikkeling" door "Odyschrift"
 • 'nieuwe ideeën' door 'visies'
 • en woorden weglaten, omdat we ze niet begrepen: theatrale persoonlijkheid.
 • of omdat ze niet van toepassing waren.
 • We moesten onderscheid maken tussen hoofdpagina's en commentaarpagina's. Dat maakte ons duidelijk dat Odyschrift maar een halve wiki is. Alleen de commentaar-pagina's staan open voor iedereen ter bewerking.
 • We vonden het nodig andere woorden te kiezen: "verandert als men komt en gaat" werd "alle inhoud is tijdelijk" en bij een volgende doorloop "de inhoud verandert voortdurend".

Wikipedia en Odyschrift

Uitgangstekst: Wikipedia

Een zelfde vergelijking van Odyschrift met WikiPedia vinden we leerzaam.
Wikipedia heeft om te kunnen functioneren een aantal regels opgesteld. Deze worden samengevat in vijf zuilen

 • Wikipedia is een encyclopedie, die kenmerken van algemene en gespecialiseerde encyclopedieën, aardrijkskundige woordenboeken en almanakken in zich draagt. Wikipedia is niet de plaats om je eigen mening, ervaringen of argumenten toe te voegen – alle gebruikers moeten de geen origineel onderzoek-richtlijn aanhouden en streven naar nauwkeurigheid. Wikipedia is geen verzameling samengeraapte informatie. Het is geen verzameling van trivia, geen zeepkist, geen platform voor zelfpromotie, geen experiment in anarchie of democratie, of een linkpagina. Noch is Wikipedia een verzameling van bronnen, een woordenboek of een krant; dit soort inhoud hoort thuis op de respectievelijke zusterprojecten Wikisource, Wiktionary en Wikinieuws.
 • Wikipedia heeft een neutraal standpunt, wat betekent dat we geen enkele mening bepleiten. Soms maakt dit het nodig verschillende standpunten weer te geven; elk standpunt accuraat te presenteren en een context te geven voor elk standpunt, zodat lezers kunnen zien welke mening een punt weergeeft; en geen standpunt als "de waarheid" of "het beste standpunt" weer te geven. We streven naar nauwkeurigheid, waarbij de inhoud verifieerbaar is in gezaghebbende publicaties, met bronvermelding waar dat nuttig is, vooral bij controversiële onderwerpen. Als er een conflict ontstaat over welke versie het meest neutraal is, stel dan een afkoelperiode in en label het artikel als POV; discussieer kalm op de betreffende overlegpagina en volg de regels voor conflictafhandeling.
 • Wikipedia bevat vrije inhoud, die in beginsel door iedereen bewerkt kan worden. Alle tekst is beschikbaar onder de Creative Commons en GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) en mag aldus ook worden verspreid onder deze licentie of gelinkt. Realiseer je dat artikelen door iedereen kunnen worden gewijzigd en dat niet één iemand een specifiek artikel bezit of controleert; daarom kan alles wat je hebt geschreven op elk moment en ingrijpend worden bewerkt en verder worden verspreid. Zorg ervoor dat je toevoegingen geen auteursrechten van anderen schenden of ingaan tegen de Creative Commons-licentie.
 • Wikipedia heeft een gedragscode: Respecteer je mede-Wikipedianen zelfs als je het niet met ze eens bent. Blijf beleefd. Doe geen persoonlijke aanvallen of generalisaties. Blijf kalm als het er heet aan toe gaat; vermijd bewerkingsoorlogen; besef dat er 2.067.132 artikelen zijn om aan te werken en over te discussiëren. Handel in goed vertrouwen door nooit Wikipedia te ontwrichten om een standpunt kracht bij te zetten en ga uit van goede wil van de kant van anderen. Wees open en verwelkomend. Wikipedia is vrijwilligerswerk en geen verplichting.
 • Wikipedia heeft geen harde regels, buiten de vier algemene principes die hier behandeld worden. Wees vrij in het bewerken, verplaatsen en wijzigen van artikelen: perfectie is een streven, maar geen vereiste. Wees ook niet bang iets te verpesten. Alle vorige versies van artikelen worden bewaard, zodat je nooit per ongeluk blijvende schade aan Wikipedia kunt toebrengen of inhoud onherroepelijk kunt wegmaken. Maar onthoud: alles wat je schrijft zal bewaard worden.

Nieuwe versie: Odyschrift vergeleken met Wikipedia

 • Odyschrift is een platform voor onderzoek. De pagina's voor opmerkingen bieden plaats om je eigen mening, ervaringen of argumenten toe te voegen.
 • Odyschrift zoekt naar een gedeeld standpunt op de pagina's voor opmerkingen , wat betekent dat standpunten elkaar voortdurend aflossen of naast elkaar worden gepresenteerd door hun verschillende pleitbezorger(s).
 • De tekst op de pagina's voor opmerkingen van Odyschrift is opgedeeld in paragrafen. Wie een paragraaf startte kan de tekst erin bewerken naar eigen inzicht. Anderen vervangen de tekst in een paragraaf door eigen tekst, waarvoor de aangetroffen tekst uitgangspunt is. Realiseer je dus dat jouw tekst uitgangspunt is voor de volgende schrijver, dus hooguit qua intentie aanwezig blijft. Zorg ervoor dat je toevoegingen geen auteursrechten van anderen schenden.
 • Odyschrift heeft een gedragscode: Respecteer je mede-schrijvers zelfs als je het niet met ze eens bent. Blijf beleefd. Doe geen persoonlijke aanvallen of generalisaties. Blijf kalm en volhardend. Ga uit van goede wil van de kant van anderen. Wees open en verwelkomend.
 • De regels van Odyschrift kunnen altijd ter discussie gesteld worden,
 • Wees niet bang dat je vast blijft zitten aan wat je eerder schreef. De teksten worden voortdurend vervangen door nieuwere versies, geschreven door anderen of door jezelf. Eerdere versies blijven wel bewaard voor het geval er behoefte aan is ze terug te halen.


Door onze werkwijze zagen we dat we ons over een probleem moeten buigen. We konden de zinsnede "Alle tekst is beschikbaar onder de Creative Commons en GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) en mag aldus ook worden verspreid onder deze licentie of gelinkt." voor het moment niet overnemen. We kennen de strekking ervan nog niet. Eens zullen wij ons standpunt hierover moeten bepalen.

werkwijze commentaar Odyschrift

Hierboven zie je hoe wij ons de communicatie via de pagina's voor opmerkingen voorstellen. Schrijvers lenen de opbouw en de begrippen van bestaande tekst om met behulp van dat materiaal hun eigen positie te onderzoeken en te presenteren. Wij denken dat dit getuigt van respect voor de bestaande tekst, omdat het laat zien dat de nieuwere versie is gebaseerd op zo nauwkeurig mogelijk lezen van de bestaande tekst. Wij denken dat elke schrijver die zijn eigen tekst nog eens naloopt, op deze manier zijn of haar tekst 'verwerkt'. Hij, zij wikt en weegt of de bestaande tekst dat zegt wat hij , zij ermee wil zeggen en vervangt, schrapt, voegt toe wat hij, zij nodig vindt om de tekst duidelijker te maken.

Personen als dragers van visies

Tot nu lieten we open welk geslacht de schrijver heeft door elk mogelijk geslacht op te noemen. Wij willen het geslacht van schrijvers structureel open laten op onze website. We willen zelfs alle persoonskenmerken versluieren. Wij denken dat te doen door iedereen onze avatar als genderneutraal neer te zetten. Iedere schrijver geeft of ontneemt onze avatar persoonlijke eigenschappen zoals het hun uitkomt. Dat kan het eigen karakter van de schrijver zijn of hun omstandigheden, maar het kan ook om fictieve eigenschappen gaan. We geven wel een omlijning aan de avatar. De eerste daarvan is dus : hen is genderneutraal. In deze alinea gebruikten we al de bijbehorende voornaamwoorden 'hen' en 'hun'. Mensen die al van zichzelf genderneutraal zijn, hebben dit taalvoorstel gedaan. De schrijvende pers lijkt dit voorstel over te nemen. Als iemand naar de naam van onze avatar vraagt, dan zeggen wij: Hen heet Alle Maal.

Het doel van de website is zakelijk: Odyschrift presenteren en ontwikkelen. De schrijvers op de pagina's voor opmerkingen schrijven echter vanuit zichzelf. We denken het schrijfproces zo te kunnen organiseren dat de personen zelf op de achtergrond blijven, maar dat hun visies recht wordt gedaan. De ideeën voor de manier waarop ontlenen wij aan het werk van de duitse filosoof Hans-Georg Gadamer, met name zijn boek Wahrheit und Methode. Gadamer vraagt zich af hoe wij teksten begrijpen.

Gadamer stelt dat de taalgemeenschap bepaalt hoe een tekst begrepen wordt. Schrijvers en autoriteiten hebben invloed in die gemeenschap, maar dat heb jij ook op onze taalgemeenschap, als je jezelf tot lid van onze taalgemeenschap maakt. Als je dat doet, heb je alle recht om aan te geven hoe jij een tekst begrijpt, en dat mag best een unieke visie zijn.

Mensen kunnen op allerlei manieren laten zien hoe ze een tekst begrijpen. Wij proberen hier een directe manier uit. We dopen hem 'tekstverwerken' en tekstverwerken heeft hier een dubbele betekenis: een fysieke en een mentale. Schuiven met de tekst en de tekst goed tot je nemen. Iemand van ons die iets wil zeggen in reactie op wat eerder gezegd is, neemt die eerdere tekst voor zich en verwerkt zijn, haar of hun reactie in die tekst door te knippen, te schuiven, toe te voegen, opnieuw te formuleren. Dit is de eerste betekenis van 'tekstverwerken'. Deze methode vergt dat de schrijver de eerdere tekst grondig leest. Dat levert de tweede betekenis van 'tekstverwerken' hier: je maakt je de voorliggende tekst eigen. We vragen je zo dichtbij de uitgangstekst te blijven als je mogelijk is.

De methode

 1. De naam van een persoon onder een tekst verbindt die tekst met die persoon. Die verbinding willen we hier niet.
  1. Daarom worden teksten niet ondertekend, hoewel ze wel vanuit de ik-persoon worden geschreven.
  2. Binnen de teksten kan het over personen gaan, dus daar wel namen van personen.
  3. Ook kunnen persoonsnamen komen te staan voor bepaalde visies.
  4. Maar.... deelnemers aan het gesprek zijn allemaal bekend onder dezelfde voornaam. We zijn allemaal Alle Maal. Zonder bijnamen of rangnummers.
  5. Alle is genderneutraal. De persoonlijke voornaamwoorden 'hen' en 'hun' worden gebruikt. Dit ook als er middels voornaamwoorden wordt verwezen naar een beroep.
 2. De titels
  1. Alle geeft de tekst waarmee hen commentaar geeft, een titel.
  2. Elke titel die Alle geschikt vindt, mag en onder elke titel mag alles besproken worden, wat Alle relevant lijkt.

  1. De persoon die een titel heeft geopend, kan elke tekst wijzigen of verwijderen die onder die titel wordt geplaatst.
  2. Als Alle mogelijkheid ziet tot verbetering van de tekst, dan brengt hen deze aan in het origineel, maar hen maakt eerst een kopie van de tekst. Die plaatst hen onder het origineel.
  3. Alle verwijdert de eerdere kopie, als deze er is.
 1. Voordelen
  1. Onder een titel staan hooguit twee teksten. De bovenste brengt de nieuwste visie. De onderste de voorganger daarvan.
  2. Er is geen discussie over wat beter is of wat slechter. Een oordeel wordt omgezet in een handeling. Wie ruimte ziet voor verbetering van een tekst verbetert. Wie een te afwijkende visie heeft, maakt deze kenbaar onder een nieuwe titel.
  3. Doordat de opvolgende schrijver de tekst van de vorige schrijver tot uitgangspunt heeft, gaat hij intensiever met die tekst om dan wanneer hij in dialoog gaat met die tekst.
  4. Meningsverschillen worden gesignaleerd, maar niet openlijk uitgevochten. Men neemt kennis van elkaars standpunt.
  5. Verschillen in taalbeheersing spelen geen rol. Elke boodschap wordt op zijn inhoud onderzocht. Ieder zoekt er de vorm voor die het voor hen begrijpelijk maakt.
 2. Nadelen
  1. Teksten zijn na twee redacties/herschrijvingen naar het archief verhuisd.
  2. Er kunnen veel titels ontstaan die inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen.
  3. De methode vraagt een behoorlijke lees- en schrijfinspanning.
 3. De eigen pagina
  1. De website heeft een objectief doel, maar het zijn mensen die zich uitspreken. De toegepaste procedure laat dit maar beperkt toe, maar dat maakt niet minder dat mensen aanwezig willen zijn en ook moeten zijn. Persoonlijke aanwezigheid en sociaal contact is ongetwijfeld een behoefte van Alle.
  2. Daarom heeft Alle als hen dat aanvraagt, een eigen pagina. Deze kan geheel naar eigen inzicht gebruikt worden.
 4. Verantwoording
  1. Alle hoeft het gebruik van hun eigen pagina aan niemand van ons te verantwoorden.
  2. Alle hoeft ook geen verantwoording aan ons af te leggen over hun gebruik van titels. Hen verbetert gewoon wat hen beter vindt.
  3. Verantwoording kan wel door de omliggende wereld verlangd worden. Dat begint met een verzoek om nog eens na te denken over een tekst.
  4. Dit doet de buitenwereld op het commentaar gedeelte van de betrokken pagina.
  5. De buitenwereld ondertekent een verzoek nog eens na te denken over een tekst.
   1. De verantwoordelijke Alle reageert, op de manier die hun gepast lijkt.
   2. Alle meldt het feit dat men hun heeft gevraagd nog eens na te denken op een speciale pagina.
   3. Als de buitenwereld niet tevreden is met de reactie van Alle, laat de buitenwereld dat via die speciale pagina weten. Wij zien dat als een aanklacht.
   4. Wij bespreken met elkaar of wij de aanklacht terecht vinden, en of wij de reactie van Alle adequaat vinden of dat er nog meer of iets anders moet gebeuren.
   5. Vinden we dat er nog meer nodig is, dan doet Alle dat, of als hen dat niet kan of wil, iemand anders.
   6. Als er teveel of te ernstige terecht bevonden klachten zijn over een eigen pagina, wordt de inschrijving van Alle opgeschort.
  6. De buitenwereld kan verstorend willen zijn. Als dat het geval is mag Alle, zodra hen dit merkt, de betrokken pagina terugzetten naar een eerdere versie. (Dat mag dus iedereen die het ziet.)
  7. Als een pagina is teruggezet kan daar bezwaar tegen worden gemaakt op de speciale pagina.
 5. Het persoonlijke gesprek
  1. Alle kiest waar en hoe hen bijdraagt aan persoonlijke gesprekken.
  2. Door deze keuze wordt bepaald wie de verantwoordelijkheid voor (delen van) het gesprek draagt.
  3. Wie verantwoordelijk is voor (een deel van) het gesprek, mag met de tekst doen wat naar hun eigen inzicht het best is.
   1. Dit kan inhouden dat men gesprekken verspreid vindt over meerdere eigen pagina's. Daar de persoonlijke gesprekken in dienst staan van het doel van de website en niet om zich zelfs wille worden gevoerd, is dat geen probleem. Kennelijk voelen de deelnemers er dan niet voor hun bijdragen te laten editen door een gesprekspartner.


Heb je een reactie op deze inleiding en de structuur die wij ons voorstellen? Daarvoor is deze pagina.. We gebruiken deze pagina ook voor voorbeelden.