Loading...
 

Disclaimer: Deze website is in opbouw. De teksten zijn sporen van een zoektocht. Wie mogelijkheden tot verbetering ziet, of het niet eens kan zijn met uitspraken, wordt uitgenodigd mee te helpen aan de zoektocht.
tiki aan odyschrift.nl


Met Odyschrift nummert men dingen op basis van hun positie binnen een vlak.


Waarom een methode om dingen te nummeren op basis van hun positie binnen een vlak?

  1. Een vlak is een ruimte die zich over twee dimensies uitstrekt. We kennen methodes om dingen te nummeren op basis van hun positie in een rij. Ik ken geen methode om dingen te nummeren op basis van hun positie in een vlak. Voor computergebruikers zou een dergelijke methode wel eens praktisch kunnen blijken te zijn. Dingen op een toetsenbord (toetsen) en dingen op een computerscherm (klikbare plaatsen) nemen allebei posities in binnen een vlak. Als ze op basis van die posities genummerd zijn, kan onderzocht worden of met die nummers een sluitend systeem van sneltoetsen kan worden ontworpen.
  2. Odyschrift gebruikt vier basissymbolen. Met die vier symbolen kunnen reeksen nummers worden samengesteld. Odyschrift gaat ervan uit dat een reeks van 64 nummers voldoende is en niet te veel. De reeks die kleiner is dan Odyschrift omvat 16 nummers. De volgende in grootte 256. Elke toets heeft een nummer, maar die nummers kunnen ook kenbaar gemaakt worden met toetsen voor de vier basissymbolen. Dus iedereen die deze vier basisnummers kan intoetsen, kan een toetsenbord bedienen dat gebruik maakt van Odyschrift. En - als duidelijk is welk nummer bij een klikbare plaats hoort - muisklikken simuleren.
  3. Er zijn veel situaties waarin het noodzakelijk, efficiƫnter of prettiger is een computer te bedienen met vier toetsen, dan met een veelvoud daarvan. Ik veronderstel dat dit het geval is bij gebruikers die niet of slecht kunnen zien. Wie braille kent, zal Odyschrift vertrouwd voorkomen. Een rij van een brailleteken kan functioneren als basissymbool voor Odyschrift, een brailleteken kan gebruikt worden als nummer van Odyschrift.
  4. Mijn idee is om Odyschrift allereerst te gebruiken bij een robot om slechtzienden te helpen bij het vinden van hun weg. deze robot? Deze robot kan heel goed zien, is zelflerend en heeft geen probleem met trappen, stoepen en dergelijke. Iemand die zich door deze robot door de wereld laat helpen, zal niet door die robot gestuurd willen worden. Deze persoon wil zelf de leiding in handen hebben. Ik vermoed dat Odyschrift daartoe kan bijdragen.

Voor belangstellenden, meedenkers en -werkers, donateurs wil ik email begeleidrobot aan odyschrift.nl gebruiken om kennis met elkaar te maken.