Loading...
 

Disclaimer: Deze website is in opbouw. De teksten zijn sporen van een zoektocht. Wie mogelijkheden tot verbetering ziet, of het niet eens kan zijn met uitspraken, wordt uitgenodigd mee te helpen aan de zoektocht.
tiki aan odyschrift.nl


Deze wiki staat ten dienste aan twee projecten. De initiatiefnemer is de filosoof Alle van Meeteren


Odyschrift

Odyschrift is een methode om dingen te nummeren op basis van hun positie binnen een vlak

  1. Gebruikelijk is om dingen te nummeren op basis van hun positie in een rij. Bijvoorbeeld: iets ligt in de derde van boven, en is in die rij de achtste van links. Voor computergebruikers is een methode die een enkel nummer toekent op basis van de positie van een ding ten opzichte van het midden van een vlak praktisch. De reden is dat toetsen en klikbare plaatsen allebei in een vlak liggen. Met dit gegeven kan er een sluitend systeem van sneltoetsen worden ontwikkeld dat is gebaseerd op overeenkomst in de plaats van toets en gerelateerde klikbare plaats tussen de andere toetsen en klikbare plaatsen. Op het moment wordt de verbinding tussen sneltoets en klikbare plaats vaak gelegd via toevallige betekenissen van toets en klikbare plaats.
  2. Odyschrift gebruikt de groep letters D, R, M en F en de groep letters O, E, I, A om te nummeren. Na verdeling van een vlak door vier imaginaire elkaar niet kruisende lijnen vanuit het midden, worden de kleinere vlakken waarin deze lijnen het grotere vlak verdelen van nummers voorzien. Dit proces van verdelen en nummeren wordt voortgezet tot elk object een eigen vak heeft. Afwisselend wordt genummerd met de "cijfers" van de groep D en met de "cijfers" van groep O.
  3. Odyschrift gaat ervan uit dat een een toetsenbord met 64 nummers toetsen voldoende is en niet te veel. De reeks die kleiner is dan Odyschrift omvat 16 nummers. De volgende in grootte 256.
  4. Elke toets heeft een nummer, maar die nummers kunnen ook kenbaar gemaakt worden met toetsen voor de vier basissymbolen. Dus iedereen die deze vier basisnummers kan intoetsen, kan een toetsenbord bedienen dat gebruik maakt van Odyschrift. En - als duidelijk is welk nummer bij een klikbare plaats hoort - muisklikken simuleren.
  5. Er zijn veel situaties waarin het noodzakelijk, efficiƫnter of prettiger is een computer te bedienen met vier toetsen, dan met een veelvoud daarvan.
  6. Wie het brailleschrift kent, zal Odyschrift vertrouwd voorkomen. Brailletekens worden opgebouwd uit zes of acht plaatsen voor puntjes. Een puntje is er wel of niet, de informatie van de plaats is binair. De plaatsen vormen drie of vier rijen van twee. De informatie van een rij is bijgevolg quartair. De informatie van een Odysteken is ook quartair. Ze vormen ook sets van drie (of vier).
  7. Mijn voorstel is om Odyschrift allereerst te gebruiken bij een robot om slechtzienden te helpen bij het vinden van hun weg. deze robot? Deze robot kan heel goed zien, is zelflerend en heeft geen probleem met trappen, stoepen en dergelijke. Iemand die zich door deze robot door de wereld laat helpen, zal niet door die robot gestuurd willen worden. Deze persoon wil zelf de leiding in handen hebben. Ik vermoed dat Odyschrift daartoe kan bijdragen.


Internetgesprek

Ik startte een discussie op LinkedIn-groep Filosofie.