Loading...
 

Disclaimer: Deze website is in opbouw. De teksten zijn sporen van een zoektocht. Wie mogelijkheden tot verbetering ziet, of het niet eens kan zijn met uitspraken, wordt uitgenodigd mee te helpen aan de zoektocht.
tiki aan odyschrift.nl


Deze wiki staat ten dienste aan twee projecten. De initiatiefnemer is de filosoof Alle van Meeteren


Odyschrift

Odyschrift is een methode om dingen te nummeren op basis van hun positie binnen een vlak

  1. Gebruikelijk is om dingen te nummeren op basis van hun positie in een rij. Bijvoorbeeld: iets ligt in de derde van boven, en is in die rij de achtste van links. Voor computergebruikers is een methode die een enkel nummer toekent op basis van de positie van een ding ten opzichte van het midden van een vlak praktisch. De reden is dat toetsen en klikbare plaatsen allebei in een vlak liggen. Met dit gegeven kan er een sluitend systeem van sneltoetsen worden ontwikkeld dat is gebaseerd op overeenkomst in de plaats van toets en gerelateerde klikbare plaats tussen de andere toetsen en klikbare plaatsen. Op het moment wordt de verbinding tussen sneltoets en klikbare plaats vaak gelegd via toevallige betekenissen van toets en klikbare plaats.
  2. Odyschrift gebruikt de groep letters D, R, M en F en de groep letters O, E, I, A om te nummeren. Na verdeling van een vlak door vier imaginaire elkaar niet kruisende lijnen vanuit het midden, worden de kleinere vlakken waarin deze lijnen het grotere vlak verdelen van nummers voorzien. Dit proces van verdelen en nummeren wordt voortgezet tot elk object een eigen vak heeft. Afwisselend wordt genummerd met de "cijfers" van de groep D en met de "cijfers" van groep O.
  3. Odyschrift gaat ervan uit dat een een toetsenbord met 64 nummers toetsen voldoende is en niet te veel. De reeks die kleiner is dan Odyschrift omvat 16 nummers. De volgende in grootte 256.
  4. Elke toets heeft een nummer, maar die nummers kunnen ook kenbaar gemaakt worden met toetsen voor de vier basissymbolen. Dus iedereen die deze vier basisnummers kan intoetsen, kan een toetsenbord bedienen dat gebruik maakt van Odyschrift. En - als duidelijk is welk nummer bij een klikbare plaats hoort - muisklikken simuleren.
  5. Er zijn veel situaties waarin het noodzakelijk, efficiƫnter of prettiger is een computer te bedienen met vier toetsen, dan met een veelvoud daarvan.
  6. Wie het brailleschrift kent, zal Odyschrift vertrouwd voorkomen. Brailletekens worden opgebouwd uit zes of acht plaatsen voor puntjes. Een puntje is er wel of niet, de informatie van de plaats is binair. De plaatsen vormen drie of vier rijen van twee. De informatie van een rij is bijgevolg quartair. De informatie van een Odysteken is ook quartair. Ze vormen ook sets van drie (of vier).
  7. Mijn voorstel is om Odyschrift allereerst te gebruiken bij een robot om slechtzienden te helpen bij het vinden van hun weg. deze robot? Deze robot kan heel goed zien, is zelflerend en heeft geen probleem met trappen, stoepen en dergelijke. Iemand die zich door deze robot door de wereld laat helpen, zal niet door die robot gestuurd willen worden. Deze persoon wil zelf de leiding in handen hebben. Ik vermoed dat Odyschrift daartoe kan bijdragen.


Internetgesprek

Internet is een bloedjong middel waarmee informatie uit gewisseld kan worden. Dat er nog veel te leren valt hoe men via dat middel met elkaar in gesprek gaat op een zinvolle en inhoudelijke manier, is te zien aan de huidige mores op veel sociale media.

H.G. Gadamer - een filosoof die precies een eeuw leefde van 1900 tot 2000 - deed onderzoek naar hoe oude teksten begrepen worden in latere tijden. Mijn stelling is dat een medium waar men via schrift contact met elkaar heeft, goed gebruik kan maken van zijn inzichten. Zijn hoofdwerk heet "Wahrheit und Methode". Ik vind dat een veelbetekenende titel in deze tijd. Mijn kernwoord - micro-hermeneutiek. Op het medium dat mij voor ogen staat geeft is de wijze waarop een aangewezen persoon teksten begrijpt, bepalend voor hoe die tekst begrepen wordt. Op die betekenis richten de anderen zich. Maar zoiets kan niet stilzwijgend. De draad-voorzitter geeft steeds expliciet aan hoe hij de teksten van anderen begrijpt. De anderen geven hem 'cadeautjes' door met hem hierover in gesprek te gaan. Iedereen kan draad-voorzitter worden omdat anderen hem dat gunnen door hen hun teksten te schenken.

Dit in het kort, want mijn voornaamste aandacht gaat op het moment naar Odyschrift.