Loading...
 

zestigtallig telstelsel

Zestigtallig telstelsel

De woorden van Odyschrift kunnen functioneren als taalgrens overschrijdende telwoorden en telstelsels die tot de binaire familie horen beknopter te noteren. Odyschrift kan ook gebruikt worden als leverancier van telwoorden voor een telstelsel met een eigen aard.

Voor de vertalingen van de verwante telstelsels naar Odyschrift werd DO gelijk gesteld aan nul. Van zichzelf uit is DO echter één. DOD is het eerste veld op het schaakbord,. DOD kreeg deze naam omdat het veld wordt geselecteerd door driemaal het eerste vierkant te kiezen. Een gerechtvaardigde vraag is dan ook of Odyschrift een telstelsel oplevert als de woorden DO, RE, MI en FA staan voor 1, 2, 3 en 4.

Als we DOD lezen als een getal uit een viertallig telstelsel zoals we dit kennen, is de waarde 1 x 4
2 + 1 x 4
1 + 1 = 21. DOD is echter 1. De uitkomst van 0 x 4
2 + 0 x 4
1 + 1 is 1. Een viertallig telstelsel dat voor het toekennen van een waarde aan een cijfer in een getal onderscheid maakt in de positie van dat cijfer in het getal, leidt tot de juiste waarde voor DOD als cijfer in Odyschrift. Als de positie de meest rechtse is dan is de waarde van dat cijfer één hoger dan op alle andere posities.


Dit kan niet een 64-tallig telstelsel zijn, want zonder ingreep is er geen 0 en 0 is nodig om de uitkomst van x - x te noteren. De ingreep is dat niet alle 64 Odywoorden als telwoord worden gebruikt, maar 60 ervan. Van de overige 4 staat 1 voor de uitkomst van x - x.

Het symbool 0

240-tallig

Zoals op basis van de vier woorden DO, RE, MI en FA een set van 64 telwoorden kan worden gemaakt door die set in drie lagen te verdelen, zo kan er ook een set van 64 x 4 op worden gebaseerd. Ook die set kan geupgrade worden tot een telstelsel door een van de telwoorden een andere functie te geven, namelijk die van symbool voor de uitkomst van x - x. Bijvoorbeeld een telstelsel met grondtal 240. Het voordeel van de compactheid neemt toe. Maar vooralsnog is het vermoeden dat grafische symbolen die voor die telwoorden staan te complex zullen zijn om ze goed te kunnen gebruiken. Daarom vooralsnog houdt Odyschrift het op een zestig-tallig telstelsel.

Getallen in het zestig-tallig telstelsel.

De telwoorden DOD tot en met FIF staan voor de cijfers DOD tot en met FIF. Op basis van deze cijfers kunnen getallen worden geschreven.

Stel de cijfers van Odyschrift symbolen gelijk zijn aan die van het decimale stelsel. Dan is 11o (o om duidelijk te maken dat dit geen decimale cijfers zijn, maar Ody-cijfers), 11o is 61d, de linkse 1 staat immers voor 60. Waar het decimale stelsel niet over beschikt is een cijfer voor 10. Ody heeft wel een cijfer voor de hoogste waarde van het grondtal. Laat dat X zijn (X zijnde het romeinse cijfer voor 10). Dan is Xo gelijk aan 60d. 11Xo is dan in decimaal: 1 x 60
2 + 1 x60
1 + 60. = 3600 + 1 x 60 + 60 = 3720.