Loading...
 

Odyschrift

Wij ontwikkelen en promoten Odyschrift.

Wie we zijn

  1. het actiefst hier is Alody (link naar userpage)
  2. om hem heen staat een kerngroep
  3. en daar weer omheen diegenen die zich als bezoeker laten registreren
  4. wij rekenen ook u - bezoeker - tot ons
  5. en eigenlijk doen we dat met alle Nederlands sprekende mensen
  6. zelfs met de hele mensheid


Wij denken namelijk als mens de hele mensheid te vertegenwoordigen. Als wij ons daarin vergissen horen wij het graag via de pagina voor reacties. Elke hoofdpagina heeft er een.

Wat is Odyschrift?

Odyschrift is een set van 64 telwoorden, speciaal ontwikkeld voor de mens machine interactie. Op een computerscherm worden computer instructies in een tweedimensionale ruimte geplaatst. De telwoorden geven de plaats aan van computer instructies in deze tweedimensionale ruimte.

DODDORDEDDERRODRORREDRER
DOFDOMDEF DEM ROF ROM REF REM
DADDARDID DIR RAD RAR RID RIR
DAFDAMDIF DIM RAF RAM RIF RIM
FODFORFEDFERMODMORMEDMER
FOFFOMFEF FEM MOF MOM MEF MEM
FADFARFID FIR MAD MAR MID MIR
FAFFAMFIF FIM MAF MAM MIF MIMWaarom Odyschrift? Waarom Odyschrift zoals wij dit voorstellen?

Acties van mensen om computers tot actie aan te zetten zijn bijvoorbeeld

 1. toetsen indrukken op een toetsenbord
 2. een muiscursor naar een plek op een computerscherm brengen
 3. mondelinge opdrachten
 4. gebaren


ad 1: Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen het standaard toetsenbord kan gebruiken. Om die reden zijn er alternatieve toetsenborden ontwikkeld. (website van leverancier). Kenmerk is dat al deze alternatieven de indeling van het qwertytoetsenbord hebben.

Het qwertytoetsenbord is niet ontworpen voor een computer , maar voor een typmachine. Wij vroegen ons af of een poging een toetsenbord te ontwerpen voor de computer zelf, een ontwerp zou opleveren dat als natuurlijk alternatief een minder omvangrijk toetsenbord heeft. Dat is dan een goed alternatief voor wie het qwertytoetsenbord teveel toetsen heeft.

ad 2: Het is evenzeer niet vanzelfsprekend dat iedereen goed overweg kan met de computermuis of alternatieven om een cursor naar een plaats op een computerscherm te brengen. Een toetsenbord is dan een goed alternatief. Apps bieden dat alternatief, maar dat soms en te zelden structureel. Wij denken dat ons ontwerp voor een computertoetsenbord dit probleem gaat verhelpen.

ad 3: Taal is altijd in beweging. Nieuwe woorden duiken op, andere woorden raken in onbruik. Ieder van ons mag voorstellen doen voor nieuwe woorden. Wij zoeken onze oplossing in een set van 64 nieuwe woorden. De toetsen van het computertoetsenbord onderscheiden zich van elkaar door een grafisch symbool dat staat voor de plaats van de toets en dat grafisch symbool heeft een naam.

ad 4: Touchscreens kunnen gebruikt worden om computers aan te sturen. Dat kan door vinger of pen te gebruiken als computermuis en cursor. Dat kan ook door te schrijven. Dat hoeven niet per se de letters te zijn die we voor papier gebruiken. Het was die observatie waarmee het denken over Odyschrift startte en waaraan Odyschrift de naam 'schrift' dankt. Het heet Odyschrift omdat de observatie werd gedaan tijdens het werken met de Iliad, een vroege Nederlandse e-reader. Homerus schreef eerst de Iliad en daarna als vervolg de Odyssee. Dit verklaart ook de keuze voor een verdeling in viertallen van de computeropdrachten, naast het feit dat een toetsenbord met 4 toetsen als kleiner toetsenbord goed past bij het feit dat men daarmee met een hand kan typen. De duim zorgt dan voor een stabiele positie van de hand.

De oplossing

Drie van de vier genoemde methoden hebben een ruimtelijk aspect. Odyschrift maakt daar gebruik van. Het resultaat is een plattegrond voor computer-opdrachten.

 • De opdrachten zijn er verdeeld in groepen en sub-groepen. Groepen van opdrachten en opdrachten zelf hebben cijfers.
 • De cijfers functioneren als postcodes voor de computer-opdrachten.
 • Het zijn ook namen. Namen zijn krachtige handvatten. Daarmee kunnen handige dingen gedaan worden. Hier onderzoeken wij welke.
 • Verder op dit punt zie deze pagina.

Wat kunt u doen?

 • als U bezoeker bent:
  • U kunt u inlezen over Odyschrift (link)
  • U kunt per pagina reacties geven. We denken na over hoe we met de reacties om zullen gaan. We willen ze goed bestuderen en erop reageren, maar wel zo dat het behapbaar voor ons is. (voor de procedure gebruik deze link)
  • U kunt gebruik maken van een van onze forums. Ook over een procedure om deze voor ons behapbaar te houden, denken we na.

pagina over de theorie van Odyschrift
pagina over de procedure voor reacties
pagina over de procedure voor forums
techniek tikiwiki

 • en als U hebt zich laten registreren

Verzoek om registratie (email)

  • komt daarbij
   • dat U een pagina naar eigen inzicht kunt inrichten en gebruiken.
   • dat U de computer door de teksten naar woorden kunt laten zoeken
   • dat U kunt kijken welke pagina's er zoal zijn
   • dat U de ontwikkeling van de teksten kunt volgen
   • U kunt nieuwe pagina's beginnen
   • U kunt bestaande teksten redigeren
  • daarnaast hebt U een eigen omgeving. Die heet 'MijnTiki'. Deze omvat
   • MijnTiki start: daarop ziet U uw activiteiten op de Wiki.
   • Berichten: geregistreerde gebruikers kunnen hiermee berichten uitwisselen.
   • Mijn Wakers: een plek om alarmbellen aan en uit te zetten
  • Er is nog meer.
 • als U toetreedt tot de kerngroep
  • kunt U meepraten over vorm en inhoud
  • of kunt U zelf werken aan vorm en inhoud
  • of helpen met het organiseren

Wat doet Alody?

 • nadenken
  • Alody houdt van nadenken. Het resultaat slaat neer in teksten. Die teksten vindt U hier. Die teksten gaan over Odyschrift. Odyschrift is Alody's antwoord op de vraag hoe een alfabet eruit ziet als het is ontworpen voor schrijven op een oppervlak dat door een computer waargenomen wordt. De teksten gaan ook over deze TikiWiki zelf: hoe de social media instrumenten ervan te gebruiken om Odyschrift te versterken?
 • de administratie

Wie is Alody?

Alody aka Alle van Meeteren is een man wiens leven begon in 1947........
Zie verder userpage.