Loading...
 

HomePage

Deze website is in ontwikkeling. We schaven aan de informatie die wij via de website openbaar gaan maken. Onderstaand is een concept dat we voldoende informatief achten. Voor meer informatie mail naar info aan odyschrift.nl.

De missie van Odyschrift


Odyschrift wil specialist zijn in tekstuele communicatie via internet. Deze vorm van communicatie is nog jong. Odyschrift wil een actieve rol spelen in de ontwikkeling ervan en organisaties helpen de instrumenten voor deze vorm van communicatie naar hun wens in te zetten.

De filosofie

Er zijn vele kanalen waarlangs deze tekstuele communicatie plaats kan vinden. Denk aan chat, email, forum, blog, wiki. Elk daarvan levert tekst op die enige vorm van duurzaamheid kent, maar de teksten worden niet, zelden of op omslachtige wijze met elkaar verbonden. In de visie van Odyschrift heeft het economisch voordeel als de links tussen de teksten op eenvoudige wijze gelegd kunnen worden. Men hoeft dingen niet meerdere malen onder woorden te brengen. Men kan de formuleringen van onderwerpen zoals die in de verschillende kanalen is gevonden met elkaar vergelijken en al vergelijkende de meest gewenste formulering vinden.

De methode

Odyschrift zet de groupware Tikiwiki in. Deze groupware stelt een keur aan communicatie kanalen beschikbaar. Organisaties die gebruik willen maken van de diensten van Odyschrift huren een afgeschermd deel van de website van Odyschrift en laten daarop de gewenste communicatie kanalen plaatsen. Deze worden ingericht naar de smaak van de huurder. Er kan een onderhoudscontract worden afgesloten. Dit contract kan betrekking hebben op het kanaal zelf, of op het gesprek dat via dat kanaal wordt gevoerd. In het laatste geval bewaakt Odyschrift het gesprek, opdat het verloopt naar de wens van de opdrachtgever.

Odyschrift heeft speciale aandacht voor de verbinding tussen de teksten. Teksten op internet kunnen naar elkaar verwijzen via links. Om het gebruik van links te vergemakkelijken ontwikkelt Odyschrift een speciaal tekensysteem.

De achtergrond van Odyschrift


Zelf gebruikt Odyschrift de communicatie kanalen van de Tikiwiki bij het ontwikkelen van dit tekenschrift. Dit tekenschrift noemen wij ook Odyschrift. Als U diensten afneemt van Odyschrift zult U er kennis mee maken.


Odyschrift als tekensysteem